Uw dossier of vraag wordt behandeld in 4 stappen :

1. Raadpleging

Of u nu een eenvoudige vraag heeft of een belangrijker probleem of als u bent gedagvaard om te verschijnen, kan u mij steeds opbellen of mailen. Wij zullen vervolgens afspraak vastleggen die zowel fysisch als virtueel kan plaatsvinden (via Skype, Zoom of WhatsApp).

Stel reeds een dossier samen met alle nuttige documenten en breng dit mee naar de raadpleging. U krijgt een mondeling advies op basis van de beschikbare informatie.

U betaalt slechts de raadpleging.

2. Grondig onderzoek

Als uw vraag of dossier complexer is, zal dit een grondiger onderzoek vergen op basis van opzoekingen.

Na uw akkoord, zal ik een grondig onderzoek uitvoeren dat u per mail zal worden toegestuurd en dat een voorstel van strategie zal bevatten.

U betaalt slechts dit schriftelijk advies waarvan de prijs zal worden bepaald tijdens de raadpleging.

3. Keuze strategie

  • Als uw probleem via minnelijke wijze kan worden opgelost, zal deze wijze worden toegepast. Ze is immers sneller en minder kostelijk
  • Als de minnelijke manier geen resultaat oplevert, of niet mogelijk is, wordt een procedure gestart waardoor we de bevoegde rechtbank dienen te vatten.

4. Opvolgen van het dossier

In elke fase wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen in het dossier zoals mijn prestaties (opstellen van verzoekschrift, dagvaarding, besluiten of briefwisseling) of de ontvangst van brieven van de tegenpartij, de rechtbank, de gerechtsdeurwaarder, de notaris, enz.

Ik begeleid u stap voor stap tijdens de procedure.