• het huwelijk (contracten, sluiten, wijzigen van huwelijksvermogensstelsel, …)
  • de wettelijke samenwoning
  • de feitelijke scheiding en voorlopige maatregelen
  • de echtscheiding
  • de adoptie
  • de erkenning
  • het ouderlijk gezag
  • het verblijf van de kinderen
  • de onderhoudsbijdragen (bijdragen en alimentatieuitkeringen)
  • de huwelijksstelsels en de verdeling van de huwgemeenschap na scheiding of echtscheiding
  • de nalatenschappen