Advocatenkantoor Nadia Bouria

Ik ben advocate aan de Balie van Brussel sinds 2014 en beschik over een bijkantoor in Waals-Brabant.

Mijn constante bezorgdheid is het verenigen van de cliënt met de strategie of het nu een natuurlijk persoon is of een onderneming.

Om hand in hand te kunnen werken, zijn de kennis en het bereikbaar maken ervan de basis van mijn praktijk.

Alvorens tot de Balie toe te treden, was ik gedurende ruim 19 jaar werkzaam als journaliste, eerst op de radio in België en Frankrijk en vervolgens op tv.

Wat mij vooral motiveerde, naast het informeren van het publiek, was het mij eigen maken van toch soms wel complexe concepten en deze trachten toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Na verloop van tijd ben ik gerechtelijk verslaggeefster geworden en bracht ik verslag uit over belangrijke assisenprocessen en grote strafzaken uit voornamelijk België maar ook uit het buitenland …

In dit nieuwe beroep werd ik geconfronteerd met de weinig doorlatendheid van het recht en justitie. De zittingen waren wel interessant maar niet zo toegankelijk voor niet-juristen.

Daarom ben ik enkele cursussen gaan volgen aan de rechtsfaculteit zodat ik alles beter kon begrijpen tijdens de zittingen waarover ik verslag moest uitbrengen.

Toen ik advocaat werd, bleef de insteek om het recht toegankelijk te maken intact.

Dit tweevoudige beroepsparcours laat mij dan ook perfect toe om de cliënten te begeleiden en combineer daarbij mijn passies voor de kennisverspreiding en voor het recht.